คณะผู้บริหาร

นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา