โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
89/1 หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน  ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
คณะผู้บริหาร

นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา