โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
56 หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน   ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 033-003733
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

คลองตะเคียน ก้าวไป

 

มุ่งทำดี มีชีวิต ที่กล้าแกร่ง

เลือดขาวแดง เชิดหน้าไว้ ในศักดิ์ศรี

สามัคคี มีวินัย มิตรไมตรี

เราน้องพี่ ครอบครัว คลองตะเคียน

สีขาวนั้น คุณธรรม นำสูงส่ง

มุ่งเตือนตน นำสังคม ให้สดใส

ความกล้าหาญ คือสีแดง เก่งกว่าใคร

สู้ด้วยใจ ใฝ่เรียนรู้ งานกีฬา

เรามั่นใจ อนาคต ของน้องพี่

จะต้องดี เพราะสมัคร รักศึกษา

ด้วยปัญญา พร้อมสัจจา และพากเพียร

คลองตะเคียน เกริกไกร ในสากล

 

                          ภิญญา รัตนวรชาติ ประพันธ์