เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

คลองตะเคียน ก้าวไป

 

มุ่งทำดี มีชีวิต ที่กล้าแกร่ง

เลือดขาวแดง เชิดหน้าไว้ ในศักดิ์ศรี

สามัคคี มีวินัย มิตรไมตรี

เราน้องพี่ ครอบครัว คลองตะเคียน

สีขาวนั้น คุณธรรม นำสูงส่ง

มุ่งเตือนตน นำสังคม ให้สดใส

ความกล้าหาญ คือสีแดง เก่งกว่าใคร

สู้ด้วยใจ ใฝ่เรียนรู้ งานกีฬา

เรามั่นใจ อนาคต ของน้องพี่

จะต้องดี เพราะสมัคร รักศึกษา

ด้วยปัญญา พร้อมสัจจา และพากเพียร

คลองตะเคียน เกริกไกร ในสากล

 

                          ภิญญา รัตนวรชาติ ประพันธ์