ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งจังหวัดชลบุรี เงื่อนไขการเปิดเรียนแบบ On-site สำหรับโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 64
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On - Site วันแรก
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 64
การอบรมตรวจ ATK (Antigen test kit)
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 64
ลงทะเบียนรับวัคซีน
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 64
รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธีตรวจแบบ Antigen Rapid Test Kits (ATK)
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 64
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) นักเรียนอายุ 12 – 18 ปี
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สัปดาห์ที่ 6
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สัปดาห์ที่ 5
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 64
การพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สัปดาห์ที่ 4
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สัปดาห์ที่ 3
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สัปดาห์ที่ 2
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
เปิดเรียนปีการศึกษา 1/2564 และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 64
เลื่อนเปิดเรียน จากเดิมวันที่ 14 มิ.ย. 2564 (สำหรับการเรียนที่โรงเรียน) โดยทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนแฮนด์ (On-hand)
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 64
เลื่อนเปิดเรียน จากวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เป็น วันที่ 14 มิ.ย. 2564
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
เลื่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย. 2564
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 2564
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 64