คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวกาญจนรัตน์ เงินพลับพลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวลัลศา คำปาตัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1
เบอร์โทร : 0809464002