ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ 2564 16332
Sar 2563 16330
คำสั่งมอบหมายงาน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 17231
แผนปฏิบัติการ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 17285
หลักสูตร กอท.และทักษะอาชีพ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 17459
คูมือและมาตรฐานการปฎิบัติงาน กลุ่มบริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704.57 KB 17433
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 699.73 KB 17406
คู่มือการปฏิบัติงาน บริหาารงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.84 KB 17505
คู่มือการปฎิบัติงาน บริหารงานการเงินและงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 735.53 KB 17539
แผนปฏิบัติการ 3 ปีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 17226
เล่ม SAR 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 17223
เล่ม SAR 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 17378
ปกsar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 566.44 KB 17621
คำนำsar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.83 KB 17269
sarส่วนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.91 KB 17178
sarส่วนที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 17449
sarส่วนที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.73 KB 17441
sarส่วนที่4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 565.25 KB 17618
ภาคผนวก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.34 KB 17405