ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภัสสร สาระธนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,10:28  อ่าน 299 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นายพิภพ แสงเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,10:28  อ่าน 284 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐกฤตา สิงห์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,10:20  อ่าน 301 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐกฤตา สิงห์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,10:17  อ่าน 295 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ ง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกาญจนรัตน์ เงินพลับพลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,10:16  อ่าน 259 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐกฤตา สิงห์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,10:06  อ่าน 434 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรรณิกา เบ้าเพิ้ง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,10:04  อ่าน 263 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐกฤตา สิงห์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,10:00  อ่าน 496 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภัสสร สาระธนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,09:52  อ่าน 285 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภัสสร พันธ์พัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,09:46  อ่าน 263 ครั้ง
รายละเอียด..