ผู้บริหาร

นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/02/2017
ปรับปรุง 19/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 199616
Page Views 232492
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง 038201393
2 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต คลองกิ่ว บ้านบึง
3 โรงเรียนจิรพลวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง
4 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด คลองกิ่ว บ้านบึง 038158883
5 โรงเรียนบ้านโสม คลองกิ่ว บ้านบึง
6 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว คลองกิ่ว บ้านบึง
7 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง
8 โรงเรียนบ้านมาบคล้า คลองกิ่ว บ้านบึง 038158625
9 โรงเรียนจิ้นฮิ้ว บ้านบึง บ้านบึง
10 โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) บ้านบึง บ้านบึง
11 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล บ้านบึง บ้านบึง 038444544
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ บ้านบึง บ้านบึง
13 โรงเรียนบ้านมาบกรูด บ้านบึง บ้านบึง
14 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร บ้านบึง บ้านบึง 038443967 , 038446281-3
15 โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก) บ้านบึง บ้านบึง
16 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ บ้านบึง บ้านบึง
17 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ บ้านบึง บ้านบึง
18 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(แผนกสองภาษา) บ้านบึง บ้านบึง 038119394
19 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ มาบไผ่ บ้านบึง
20 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม มาบไผ่ บ้านบึง
21 โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร) มาบไผ่ บ้านบึง
22 โรงเรียนบ้านเขาแรต มาบไผ่ บ้านบึง
23 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี หนองชาก บ้านบึง
24 โรงเรียนเฮงฮั้ว หนองชาก บ้านบึง 038485380
25 โรงเรียนบ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบำรุง) หนองชาก บ้านบึง 038485484
26 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) หนองชาก บ้านบึง
27 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก หนองซ้ำซาก บ้านบึง
28 โรงเรียนบ้านโป่ง หนองซ้ำซาก บ้านบึง
29 โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองซ้ำซาก บ้านบึง
30 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง หนองบอนแดง บ้านบึง 038-192739
31 โรงเรียนวัดหนองยาง หนองบอนแดง บ้านบึง
32 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม หนองอิรุณ บ้านบึง
33 โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) หนองอิรุณ บ้านบึง
34 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน หนองอิรุณ บ้านบึง 0-3848-5055
35 โรงเรียนวัดอรุณรังษี หนองอิรุณ บ้านบึง
36 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน หนองอิรุณ บ้านบึง
37 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ หนองอิรุณ บ้านบึง
38 โรงเรียนบ้านตาลดำ หนองอิรุณ บ้านบึง
39 โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) หนองอิรุณ บ้านบึง
40 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา หนองไผ่แก้ว บ้านบึง 038-160467
41 โรงเรียนบ้านป่ายุบ หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
42 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
43 โรงเรียนบ้านหนองปรือ หนองไผ่แก้ว บ้านบึง 0-3829-2225
44 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู คลองพลู หนองใหญ่ 038 218072 - 3
45 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน คลองพลู หนองใหญ่ 033-003733
46 โรงเรียนบ้านท่าจาม หนองเสือช้าง หนองใหญ่
47 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ หนองเสือช้าง หนองใหญ่
48 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง หนองเสือช้าง หนองใหญ่
49 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ หนองเสือช้าง หนองใหญ่
50 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม หนองใหญ่ หนองใหญ่
51 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ หนองใหญ่ หนองใหญ่ 0-3821-9196
52 โรงเรียนพิทยรังสี หนองใหญ่ หนองใหญ่
53 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ห้างสูง หนองใหญ่ 038168161
54 โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ห้างสูง หนองใหญ่
55 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด เขาซก หนองใหญ่ 038190004
56 โรงเรียนบ้านชากนา เขาซก หนองใหญ่
57 โรงเรียนสหะพาณิชย์ เมืองชลบุรี
58 โรงเรียนวัดบุญญราศรี คลองตำหรุ เมืองชลบุรี
59 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา คลองตำหรุ เมืองชลบุรี 038 - 743 -513 ถึง 20 ต่อ 111 เบอร์มือถือ 081 - 868 - 7956
60 โรงเรียนบ้านมาบสามเกลียว ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี
61 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี 0-3844-0220
62 โรงเรียนวัดนาเขื่อน นาป่า เมืองชลบุรี
63 โรงเรียนโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร นาป่า เมืองชลบุรี 0-38055536
64 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง นาป่า เมืองชลบุรี
65 โรงเรียนนาป่ามโนรถ นาป่า เมืองชลบุรี
66 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) บางทราย เมืองชลบุรี
67 โรงเรียนชลบุรี(สุขบท) บางทราย เมืองชลบุรี
68 โรงเรียนสุตา บางทราย เมืองชลบุรี
69 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฏร์นุกูล) บางทราย เมืองชลบุรี
70 โรงเรียนเฉลิมศรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
71 โรงเรียนศุทธรัตน์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
72 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
73 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
74 โรงเรียนอนุวิทยา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
75 โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
76 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 038-282533
77 โรงเรียนเฮงฮ่าง บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
78 โรงเรียนชลกันยานุกูล บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
79 โรงเรียนวุฒิวิทยา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 038278788
80 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
81 โรงเรียนเทศบาล บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 038111213
82 โรงเรียนศิริวิทย์วัฒนา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
83 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) บ้านปึก เมืองชลบุรี 0 3805 5926
84 โรงเรียนชลราษฏรอำรุง บ้านสวน เมืองชลบุรี
85 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
86 โรงเรียนอนุศาสน์พิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
87 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) บ้านสวน เมืองชลบุรี
88 โรงเรียนบ้านหนองตะโก บ้านสวน เมืองชลบุรี 0-3828-6950
89 โรงเรียนเมืองชลพิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
90 โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน บ้านสวน เมืองชลบุรี
91 โรงเรียนเกษมวิทย์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
92 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
93 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ บ้านสวน เมืองชลบุรี
94 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
95 โรงเรียนเพชรพิทยาคม บ้านสวน เมืองชลบุรี
96 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี 0-3828-5659
97 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส บ้านสวน เมืองชลบุรี
98 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที บ้านโขด เมืองชลบุรี
99 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ บ้านโขด เมืองชลบุรี
100 โรงเรียนกาญจนะวิทยา มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
101 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
102 โรงเรียนธรรมวาที มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
103 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
104 โรงเรียนอนุบาลสุรางค์รักษ์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
105 โรงเรียนวัดสำนักบก สำนักบก เมืองชลบุรี
106 โรงเรียนบ้านวังตะโก หนองข้างคอก เมืองชลบุรี
107 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) หนองข้างคอก เมืองชลบุรี 0-3828-5710
108 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง หนองรี เมืองชลบุรี
109 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี หนองรี เมืองชลบุรี 038476409
110 โรงเรียนบ้านหัวโกรก หนองรี เมืองชลบุรี
111 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา หนองรี เมืองชลบุรี
112 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ หนองรี เมืองชลบุรี
113 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย หนองไม้แดง เมืองชลบุรี 0-3814-6124
114 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
115 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี 0 3821 5142
116 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
117 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
118 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
119 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
120 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
121 โรงเรียนนานาชาติเดอะซิตี้(MISB) อ่างศิลา เมืองชลบุรี
122 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช อ่างศิลา เมืองชลบุรี
123 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค อ่างศิลา เมืองชลบุรี 038-397425
124 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2 อ่างศิลา เมืองชลบุรี
125 โรงเรียนประภัสสรวิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี
126 โรงเรียนวัดเตาปูน เสม็ด เมืองชลบุรี
127 โรงเรียนสถาพรพิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี
128 โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) เสม็ด เมืองชลบุรี
129 โรงเรียนวัดตาลล้อม เหมือง เมืองชลบุรี
130 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา เหมือง เมืองชลบุรี 038392718
131 โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ เหมือง เมืองชลบุรี
132 โรงเรียนนารานุบาล เหมือง เมืองชลบุรี 038113719
133 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา เหมือง เมืองชลบุรี 0-3839-2718
134 โรงเรียนวัดบางเป้ง แสนสุข เมืองชลบุรี 0871495353
135 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี
136 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3838-2020
137 โรงเรียนสุขุมวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี
138 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3839-0579
139 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข แสนสุข เมืองชลบุรี
140 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3839-1027
141 โรงเรียนแสนสุขศึกษา แสนสุข เมืองชลบุรี