ผู้บริหาร

นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/02/2017
ปรับปรุง 07/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 302793
Page Views 366281
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต คลองกิ่ว บ้านบึง
2 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด คลองกิ่ว บ้านบึง 038158883
3 โรงเรียนบ้านโสม คลองกิ่ว บ้านบึง
4 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว คลองกิ่ว บ้านบึง
5 โรงเรียนจิรพลวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง
6 โรงเรียนบ้านมาบคล้า คลองกิ่ว บ้านบึง 038158625
7 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง
8 โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก) บ้านบึง บ้านบึง
9 โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) บ้านบึง บ้านบึง
10 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล บ้านบึง บ้านบึง 038444544
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ บ้านบึง บ้านบึง
12 โรงเรียนจิ้นฮิ้ว บ้านบึง บ้านบึง
13 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ บ้านบึง บ้านบึง
14 โรงเรียนบ้านมาบกรูด บ้านบึง บ้านบึง
15 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร บ้านบึง บ้านบึง 038443967 , 038446281-3
16 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) บ้านบึง บ้านบึง 038119394
17 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ บ้านบึง บ้านบึง
18 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ มาบไผ่ บ้านบึง
19 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม มาบไผ่ บ้านบึง
20 โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร) มาบไผ่ บ้านบึง
21 โรงเรียนบ้านเขาแรต มาบไผ่ บ้านบึง
22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี หนองชาก บ้านบึง
23 โรงเรียนเฮงฮั้ว หนองชาก บ้านบึง 038485380
24 โรงเรียนบ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบำรุง) หนองชาก บ้านบึง 0876037939
25 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) หนองชาก บ้านบึง
26 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก หนองซ้ำซาก บ้านบึง
27 โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองซ้ำซาก บ้านบึง
28 โรงเรียนบ้านโป่ง หนองซ้ำซาก บ้านบึง
29 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง หนองบอนแดง บ้านบึง 038-192739
30 โรงเรียนวัดหนองยาง หนองบอนแดง บ้านบึง
31 โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) หนองอิรุณ บ้านบึง
32 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม หนองอิรุณ บ้านบึง
33 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน หนองอิรุณ บ้านบึง 0-3848-5055
34 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน หนองอิรุณ บ้านบึง
35 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ หนองอิรุณ บ้านบึง
36 โรงเรียนวัดอรุณรังษี หนองอิรุณ บ้านบึง
37 โรงเรียนบ้านตาลดำ หนองอิรุณ บ้านบึง
38 โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) หนองอิรุณ บ้านบึง
39 โรงเรียนบ้านป่ายุบ หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
40 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา หนองไผ่แก้ว บ้านบึง 038-160467
41 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
42 โรงเรียนบ้านหนองปรือ หนองไผ่แก้ว บ้านบึง 0-3829-2225
43 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู คลองพลู หนองใหญ่ 038 218072 - 3
44 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน คลองพลู หนองใหญ่ 033-003733
45 โรงเรียนบ้านท่าจาม หนองเสือช้าง หนองใหญ่
46 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ หนองเสือช้าง หนองใหญ่
47 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง หนองเสือช้าง หนองใหญ่
48 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ หนองเสือช้าง หนองใหญ่
49 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม หนองใหญ่ หนองใหญ่
50 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ หนองใหญ่ หนองใหญ่ 0-3821-9196
51 โรงเรียนพิทยรังสี หนองใหญ่ หนองใหญ่
52 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ห้างสูง หนองใหญ่ 038168161
53 โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ห้างสูง หนองใหญ่
54 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด เขาซก หนองใหญ่ 038190004
55 โรงเรียนบ้านชากนา เขาซก หนองใหญ่
56 โรงเรียนสหะพาณิชย์ เมืองชลบุรี
57 โรงเรียนวัดบุญญราศรี คลองตำหรุ เมืองชลบุรี
58 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา คลองตำหรุ เมืองชลบุรี 038 - 743 -513 ถึง 20 ต่อ 111 เบอร์มือถือ 081 - 868 - 7956
59 โรงเรียนบ้านมาบสามเกลียว ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี
60 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี 0-3844-0220
61 โรงเรียนวัดนาเขื่อน นาป่า เมืองชลบุรี
62 โรงเรียนโรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร นาป่า เมืองชลบุรี 0-38055536
63 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง นาป่า เมืองชลบุรี
64 โรงเรียนนาป่ามโนรถ นาป่า เมืองชลบุรี
65 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) บางทราย เมืองชลบุรี
66 โรงเรียนชลบุรี(สุขบท) บางทราย เมืองชลบุรี
67 โรงเรียนสุตา บางทราย เมืองชลบุรี
68 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฏร์นุกูล) บางทราย เมืองชลบุรี
69 โรงเรียนศุทธรัตน์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
70 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
71 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
72 โรงเรียนอนุวิทยา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
73 โรงเรียนเฉลิมศรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
74 โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
75 โรงเรียนชลกันยานุกูล บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
76 โรงเรียนวุฒิวิทยา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 038278788
77 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
78 โรงเรียนเฮงฮ่าง บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
79 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 038-282533
80 โรงเรียนศิริวิทย์วัฒนา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
81 โรงเรียนเทศบาล บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 038111213
82 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) บ้านปึก เมืองชลบุรี 0 3805 5926
83 โรงเรียนชลราษฏรอำรุง บ้านสวน เมืองชลบุรี
84 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
85 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) บ้านสวน เมืองชลบุรี
86 โรงเรียนบ้านหนองตะโก บ้านสวน เมืองชลบุรี 0-3828-6950
87 โรงเรียนเมืองชลพิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
88 โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน บ้านสวน เมืองชลบุรี
89 โรงเรียนอนุศาสน์พิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
90 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ บ้านสวน เมืองชลบุรี
91 โรงเรียนเกษมวิทย์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
92 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
93 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี 0-3828-5659
94 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
95 โรงเรียนเพชรพิทยาคม บ้านสวน เมืองชลบุรี
96 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส บ้านสวน เมืองชลบุรี
97 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที บ้านโขด เมืองชลบุรี
98 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ บ้านโขด เมืองชลบุรี
99 โรงเรียนกาญจนะวิทยา มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
100 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
101 โรงเรียนธรรมวาที มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
102 โรงเรียนอนุบาลสุรางค์รักษ์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
103 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
104 โรงเรียนวัดสำนักบก สำนักบก เมืองชลบุรี
105 โรงเรียนบ้านวังตะโก หนองข้างคอก เมืองชลบุรี
106 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) หนองข้างคอก เมืองชลบุรี 0-3828-5710
107 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง หนองรี เมืองชลบุรี
108 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี หนองรี เมืองชลบุรี 038476409
109 โรงเรียนบ้านหัวโกรก หนองรี เมืองชลบุรี
110 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ หนองรี เมืองชลบุรี
111 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา หนองรี เมืองชลบุรี
112 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
113 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย หนองไม้แดง เมืองชลบุรี 0-3814-6124
114 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี 0 3821 5142
115 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
116 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
117 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
118 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
119 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
120 โรงเรียนนานาชาติเดอะซิตี้(MISB) อ่างศิลา เมืองชลบุรี
121 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช อ่างศิลา เมืองชลบุรี
122 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค อ่างศิลา เมืองชลบุรี 038-397425
123 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2 อ่างศิลา เมืองชลบุรี
124 โรงเรียนประภัสสรวิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี
125 โรงเรียนวัดเตาปูน เสม็ด เมืองชลบุรี
126 โรงเรียนสถาพรพิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี
127 โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) เสม็ด เมืองชลบุรี
128 โรงเรียนวัดตาลล้อม เหมือง เมืองชลบุรี
129 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา เหมือง เมืองชลบุรี 038392718
130 โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ เหมือง เมืองชลบุรี
131 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา เหมือง เมืองชลบุรี 0-3839-2718
132 โรงเรียนนารานุบาล เหมือง เมืองชลบุรี 038113719
133 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3838-2020
134 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี
135 โรงเรียนวัดบางเป้ง แสนสุข เมืองชลบุรี 0871495353
136 โรงเรียนสุขุมวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี
137 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3839-0579
138 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข แสนสุข เมืองชลบุรี
139 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3839-1027
140 โรงเรียนแสนสุขศึกษา แสนสุข เมืองชลบุรี