ข่าวประชาสัมพันธ์
การพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สัปดาห์ที่ 5
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สัปดาห์ที่ 4
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สัปดาห์ที่ 3
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สัปดาห์ที่ 2
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
เปิดเรียนปีการศึกษา 1/2564 และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 64
เลื่อนเปิดเรียน จากเดิมวันที่ 14 มิ.ย. 2564 (สำหรับการเรียนที่โรงเรียน) โดยทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนแฮนด์ (On-hand)
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 64
เลื่อนเปิดเรียน จากวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เป็น วันที่ 14 มิ.ย. 2564
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
เลื่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย. 2564
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 2564
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 64
กิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน “การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน”
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 64
นิเทศ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 64
การจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 64
การทดสอบการอ่าน (RT)
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 64
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 64
การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 64
รับมอบคอมพิวเตอร์ จากบริษัทหินคม-เขาแหลม จำกัด โดยคุณคิ้ม เจนจิรวัฒนา
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64
กำหนดการสอบปลายภาค 2/2563
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64