ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ!! ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 8) 03 ม.ค. 64
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (อ่าน 5) 03 ม.ค. 64
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย การประกวดเต้นแอโรบิค (อ่าน 95) 23 ก.ย. 63
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา (อ่าน 154) 17 ส.ค. 63
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 185) 30 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 2563 (อ่าน 205) 14 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน (อ่าน 469) 03 ธ.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 2561 (อ่าน 684) 02 ก.พ. 61
"ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 (อ่าน 1054) 04 เม.ย. 60
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงาน (อ่าน 850) 27 ก.พ. 60