ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งจังหวัดชลบุรี เงื่อนไขการเปิดเรียนแบบ On-site สำหรับโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
คำสั่งจังหวัดชลบุรี
เงื่อนไขการเปิดเรียนแบบ On-site สำหรับโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ภายใต้เงื่อนไข 
**ข้อ ๒.๑ ครู/บุคลากรทางการศึกษา/ครอบครัวครู/นักเรียน/ครอบครัวนักเรียนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่อนุญาตให้บุคคลนั้นดำเนินการเรียน/การสอน แบบ On-site**

 
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2564,00:00   อ่าน 22 ครั้ง