ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 นำโดย นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์  ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน  สพป.ชบ.๑ เข้ารับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปกครองและนักเรียน ในการการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงทดลองใช้ระบบ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เกษมศานต์ อาปะโม รอง ผอ.สพป.ชบ.1 , นางสาวสุจริยา ขมสนิท ศึกษานิเทศก์ , นางสาวณัชฌา ตันติปูชิตานนท์ ศึกษานิเทศก์ และ ว่าที่ร้อยตรี นภวัต พรชัยเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 พร้อมให้เกียรติเป็นกรรมการ การนิเทศ ติดตามในครั้งนี้

 
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 184 ครั้ง