ข้อมูลติดต่อ

O5. ข้อมูลติดต่อ
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
ที่อยู่ 56 หมู่ 3 ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
โทรศัพท์ 038-047466
Fax 038-047466

E-Mail : 20010016@chon1.go.th 
Website : http://banklongtakian.ac.th/

แผนที่