ภาพกิจกรรม
วิชาลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ การประกอบอาหาร ปีการศึกษา 2563
        วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วิชาลูกเสือสำรอง , ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ , ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ในการประกอบอาหาร
การปรุงอาหารร่วมกัน ฝึกปฏิบัติให้เกิดประสบการณ์ ความรู้ ทักษะในการประกอบอาหาร
ความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นความประทับใจอย่างหนึ่งให้เกิดความสนุกสนานแก่ผู้เรียน

โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2564,14:46   อ่าน 205 ครั้ง