ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดเฉลิมลาภ
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2563,11:40   อ่าน 382 ครั้ง