ภาพกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะอาชีพ 2562
เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  โดยการนำของ  นายนรินทร์  นิพิฐพงษ์  ผู้อำนวยการ
ครู นักเรียน  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน  สพป. ชบ.๑  ดำเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษาตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ  และนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ซึ่งประกอบด้วย  การเลี้ยงปลาดุก  การเพาะเห็ด  การทำขนมอบและเบเกอรี่ เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  และเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน เสริมสร้างทักษะอาชีพและโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนยากจนพิเศษและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขได้ตามศักยภาพ

โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2563,11:35   อ่าน 392 ครั้ง