โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
56 หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน   ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 033-003733
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เล่ม SAR 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 24
เล่ม SAR 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 72
ปกsar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 566.44 KB 94
คำนำsar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.83 KB 229
sarส่วนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.91 KB 135
sarส่วนที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 128
sarส่วนที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.73 KB 98
sarส่วนที่4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 565.25 KB 113
ภาคผนวก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.34 KB 200