โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
89/1 หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน  ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
ผู้บริหาร

นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/02/2017
ปรับปรุง 23/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 27218
Page Views 30134
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์

สร้างโอกาสทางการศึกษา  มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม มีความรู้ มีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา


ปรัชญา

ปัญญานั้นแลประเสริฐกว่าทรัพย์